cover

bel direct: 010 - 294 44 12

Privacy beleid

Maritime Travel Service hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Wanneer u gegevens aan Maritime Travel Service verstrekt, vallen uw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder nr.: 1652767. U kunt deze inzien via www.cbpweb.nl

Invullen van persoonsgegevens
Voor het maken van een boeking verschaft u ons persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren.

Tijdens het boekingsproces kan u gevraagd worden om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan ervan uit dat deze thuisblijvers door u op de hoogte gebracht zijn van het feit dat wij hun gegevens in bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Verzameling van persoonsgegevens
Voor en compleet en actueel overzicht van de gegevens die Maritime Travel Service verzamelt en verwerkt, verwijzen wij u naar onze registratie bij het CBP, www.cbpweb.nl

Verwerking van persoonsgegevens
Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons heeft geboekt. Maritime Travel Service zal uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens
Maritime Travel Service is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering wenst van de door u verstrekte persoonsgegevens, kunt u dit opvragen bij info@maritimetravel.nl

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: info@maritimetravel.nl

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy.
Laatste wijziging: April 2017